PACS ve görüntü paylaşımı çözümü olarak synedra AIM

Radyoloji, görüntü bazında tanı ve teşhisin merkezinde bir rol oynamaktadır. Başka hiç bir alanda beklentiler; performans, bilgi işlem desteği ve tanıda kullanılan aygıtlar açısından bu kadar yüksek değildir.

synedra radyologların beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak bir çözüm sunmaktadır. Tanısal görüntüleme için etkili bir iş istasyonu, güvenilir, yüksek performanslı bir arşiv sistemi, öncü radyoloji bilgi sistemleriyle yakın bir entegrasyon ve kullanıcı dostu görüntü paylaşımı çözümü içermektedir.

Henüz hastanenizde bir PACS çözümü mevcutsa bile synedra AIM sizin için bir avantaj sağlayabilmekte ve bu durumda örneğin görüntü paylaşımı çözümü ve uzun vadeli arşivleme görevlerini üstelenebilmekte, hatta yedek PACS olarak da kullanılabilmektedir.

 

Beklentileriniz:

 • Medikal bir ürün olarak sertifikalanmış modern sistem mimarisine sahip çağdaş bir PACS
 • Mevcut PACS ile değiştirme ya da radyolojinin dijitalleştirilmesi
 • DICOM ve Non-DICOM olan bütün veri kaynaklarının entegrasyonu
 • Merkezi iş akışlarına destek (muayene isteği, önceki muyanelerin entegre edilmesi, teşhis, olgu sunumu, yazıcıdan baskı, CD'ye yazma, CD'den arşive yazma, teleradyoloji...)
 • Yüksek performanslı ve etkili yazılım çözümü sayesinde memnun kullanıcılar
 • Hastane çapında görüntü paylaşımı
 • RİS ve/veya HBYS ile homojen entegrasyonü
 • 24x7 hızlı uzman teknik desteği
 • Modalite üreticilerinden bağımsızlık
 • Yasalara uygun uzun vadeli arşivleme

Değerlerimiz:

 • synedra View ile etkili tanı ve teşhiş ve bütün önemli PACS iş akışları için merkezi bir çalışma yüzeyi
 • Eski verilerin otomatik olarak arşivlenmesi
 • Hem arşivlemede hem de görüntülemede DICOM ve Non-DICOM verilere eşit destek
 • Özel uygulamaların (örneğin 3D-Postprocessing işlemi) yakın entegrasyonu
 • Hastane dışında görüntü ve bulgu paylaşımı (web portalı, teleradyoloji)
 • Hastane çapında sınırsız bir şekilde görüntü ve bulgu paylaşımı
 • IHE XDS Affinity Domains alanında uzmanlık
 • Farklı WORM depolama sistemlerine ve hastane dışında uzun vadeli arşiv hizmetlerin olanakları
 • RİS gereksinimi olmadan PACS kullanımı ile DICOM iş listelerine destek
 • Başka senaryolarda da kullanmak üzere synedra AIM'in genişletilmesi

Diese Seite verwendet Cookies. Mehr Informationen zum Einsatz von Cookies finden Sie in der Datenschutz­erklärung. Klicken Sie auf „Akzeptieren“, um Ihre Zustimmung zu erteilen. Klicken Sie auf Cookie-Einstellungen, um die Einstellungen anzupassen.

Cookie-Einstellungen