Revizyon güvenli bir şekilde evrak arşivleme sistemi olarak synedra AIM

Sağlık Hizmetleri İçerik Yönetimi Platformu'na olan beklentileri yerine getirmek için synedra AIM'de taranan hasta dosyaları ya da hastayla ilgili bütün diğer evraklar (örneğin HBYS'te tutulan raporlar), güvenli ve yasalara uygun bir şekilde arşivlenir.

Bunun yanı sıra synedra AIM bütün sağlık kuruluşu için evrensel bir arşiv olarak kullanılabilir. Ayrıca çalısanların dosyaları ya da faturalar gibi yönetimsel verilerin depolanmasını da olanak sağlar.

 

Beklentileriniz:

  • Hastaya özel evrakların ve verilerin düzenli bir şekilde saklanması
  • Veri yönetim sistemi (iş akışı ve office entegrasyonu gibi DMS işlevleri)
  • Hasta dosyalarının taranması
  • Hastaların yanlarında getirdikleri dosyaların taranması
  • Revizyon güvenlikli arşivleme

Değerlerimiz: 

  • Bütün evraklar için bir arşiv
  • Yönetsel veriler dahil yönetim ve iş akışı desteği
  • Hasta dosyalarını tarama ve bilgi sistemlerinde (örneğin HİS) tutulan dokümanların içe aktarımı
  • Zaman damgası ve elektronik imza desteği
  • Başka senaryolarda da kullanmak üzere synedra AIM'in genişletilmesi

Diese Seite verwendet Cookies. Mehr Informationen zum Einsatz von Cookies finden Sie in der Datenschutz­erklärung. Klicken Sie auf „Akzeptieren“, um Ihre Zustimmung zu erteilen. Klicken Sie auf Cookie-Einstellungen, um die Einstellungen anzupassen.

Cookie-Einstellungen