Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Şirketimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Kişisel verilerin korunması synedra information technologies GmbH için büyük önem taşımaktadır. synedra information technologies GmbH'ya ait internet sayfasını ziyaret ettiğiniz sırada genelde herhangi bir kişisel bilginizi girmeniz gerekmemektedir. Ancak internet sayfamız üzerinden şirketimizden özel hizmetler talep ettiğinizde kişisel bilgilerinizin kaydedilmesi gerekebilir. Kişisel bilgilerinizin kaydedilmesi gerektiğinde ve bu verilerin kaydı kanuni zorunluluk nedeniyle yapılmıyorsa, genelde İlgili Kişinin onayını alırız.

Örneğin ad, soyadı, adres, e-posta adresi veya telefon numarası gibi kişisel verilerin kaydedilmesi her zaman Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği ve Kişisel Verilerin Koruması Uyum Kanunu 2018'e uygun yapılır. Buradaki Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metni ile şirketimizin kişisel verileri nasıl, hangi kapsamda ve ne amaçla kullandığını kamu ile paylaşmak istiyoruz. Ayrıca bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metni ile İlgili Kişiler hakları konusunda bilgilendirilmektedir.

synedra information technologies GmbH şirketi kişisel verilerin kaydedilmesinden sorumlu taraf olarak internet sayfamızda beyan edilen kişisel verilerin eksiksiz korunmasını sağlamak amacıyla çok sayıda teknik ve idari çalışmalar yapmıştır. Yine de internet üzerinden kişisel bilgiler kaydedildiğinde güvenlik zafiyetleri yaşanabilir ve dolayısıyla yüzde yüz bir güvenliğin sağlanması mümkün olmayabilir. Bu nedenle kişisel verilerin, örneğin telefon gibi farklı yollardan da tarafımıza bildirilmesi mümkündür.

1. Terim tanımları

synedra information technologies GmbH şirketinin Kişisel Verilerin Korunması Beyanı metni Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği'ni (DS-GVO) hazırlayan Avrupa Birliği Yönetmelik ve Düzenlemeleri hazırlayan kurumların kullandığı terimler kullanılarak hazırlanmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metnimizin hem kamu tarafından hem de müşterilerimiz ile iş ortaklarımız tarafından kolay okunur ve anlaşılır olmasını istiyoruz. Bunu sağlayabilmek için de kullandığımız terimleri önceden açıklamak istiyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metni içinde örneğin aşağıdaki terimler kullanılacaktır:

a) Kişisel veriler
Kişisel Veriler tanımlanmış veya tanımlanabilen bir özel kişi (bundan böyle "İlgili Kişi" olarak anılacaktır) ile ilgili olan her türlü bilgilerdir. Tanımlanabilen kişi ise dolaylı şekilde veya dolaysız olarak bir isim, soyadı, kayıt numarası, konum bilgisi, internetteki kimliği veya fiziki, fizyolojik, genetik, psikolojik, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine işaret eden bir veya birkaç bilgi sayesinde tanımlanabilen kişidir, yani kim olduğu anlaşılması mümkün olan özel kişidir.

b) İlgili Kişi
İlgili kişi, kişisel verileri Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevli tarafından kaydedilen ve dolayısıyla tanımlanmış veya tanımlanabilen her bir özel kişidir.

c) Kişisel verilerin işlenmesi
Kişisel Verilerin İşlenmesi, otomatik yöntemler veya otomatik yöntemler olmaksızın kişiye ait bilgilerin alınarak, okunarak, düzenlenerek, tasnif edilerek, kaydedilerek, adapte edilerek veya değiştirilerek, okunarak, açılarak, kullanılarak, göndermek, yaymak veya başka şekilde kullanıma sunmak, eşleştirerek veya birleştirerek, kısıtlayarak, silerek veya imha ederek işleme tabi tutmak demektir.

d) Kişisel verilerin işlenmesindeki kısıtlamalar
Kişisel Verilerin Kaydedilmesindeki Kısıtlamalar, hafızaya alınan kişisel verilerin üzerinde ileride işlem yapılmasını kısıtlamak amacıyla işaretlemektir.

e) Kişiselleştirmek (Profiling)
Kişiselleştirmek, özel kişiye ait şahsi ve kişisel özelliklerini belirlemek ve örneğin bu kişinin iş verimini, ekonomik durumunu, sağlığını, şahsi zevklerini, ilgi alanlarını, ikamet adresini veya adres değişikliğini analiz etmek veya tahmin etmek amacıyla her türlü kişisel verinin otomatik olarak işlenmesidir.

f) Anonimleştirmek
Anonimleştirmek, herhangi bir ek bilgi olmadan işlenen kişisel bilgilerin tanımlanmış veya tanımlanabilir bir kişi ile bağdaştırılmasını imkânsız kılmak demektir. Bunun için bu ek bilgilerin ayrı olarak kaydedilmiş olması gerekir ve teknik ile idari izne tabi olmaları gerekir ve dolayısıyla kişisel veriler tanımlanmış veya tanımlanabilir bir özel kişi ile bağdaştırılamaz olması gerekir.

g) Veri Sorumlusu veya Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevli
Veri Sorumlusu veya başka adıyla Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevli, tek başına veya başkaları ile birlikte kişisel verilerin kaydedilmesindeki amaç ve kayıt yöntemi hakkında karar veren özel kişi, tüzel kişi, resmi daire, kurum veya başka bir mercidir. Kişisel verilerin kaydedilmesindeki amaç ve kayıt yöntemi Avrupa Birliği yasaları veya ilgili üye ülke yasaları ile belirlenmiş ise Sorumlu Görevli veya Sorumlu Görevlinin atanması için gereken kriterler Avrupa Birliği Hukuku veya üye ülke hukuku çerçevesinde belirlenebilir.

h) İşleme Görevlisi
İşleme Görevlisi, Veri Sorumlusunun emriyle kişisel verileri kaydeden özel kişi, tüzel kişi, resmi daire, kurum veya başka bir mercidir.

i) Alıcı
Alıcı, kişisel verilerin bildirildiği ve üçüncü şahıs olup olmadığına bakılmaksızın özel kişi, tüzel kişi, resmi daire, kurum veya başka bir mercidir. Ancak Avrupa Birliği hukuku veya üye ülke hukuku çerçevesinde bir soruşturma görevi kapsamında kişisel bilgileri alan resmi daireler Alıcı sayılmaz.

j) Üçüncü şahıslar
Üçüncü Şahıslar, İlgili Kişi, Veri Sorumlusu, İşleme Görevlisi ile Veri Sorumlusu veya İşleme Görevlisine bağlı personelin haricindeki özel kişi, tüzel kişi, resmi daireler, kurum veya başka bir mercidir.

k) Rıza beyanı
Rıza Beyanı, İlgili Kişinin kendisine ait verilerin işlenmesine izin verildiğini açıklayan, söz konusu durumdan bilgi edinmiş olarak ve yanlış anlaşılmaya meydan bırakmayacak ve serbest iradesi ile vermiş olduğu her türlü beyan ya da açıkça onaylayan eylem şeklindeki idare beyandır.

2. Veri Sorumlusu / Kişisel Verilerin Kaydından Sorumlu Görevlinin adı ve soyadı
Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği veya Avrupa Birliği üye ülkelerinde geçerli olan kişisel verilerin korunması ile ilgili kanun ve kişisel verilerin korunmasını konu alan diğer kurallar bağlamında Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevli

synedra information technologies GmbH
Feldstraße 1/13
6020 Innsbruck
Avusturya
Tel.: 0043512581505
E-Posta: office@synedra.com
İnternet sitesi: www.synedra.com

3. Kişisel Verilerin Korunması Yetkilisinin adı ve adresi
Dr. Markus Speiser
synedra information technologies GmbH
Feldstraße 1/13
6020 Innsbruck
Avusturya
Tel.: 0043512581350
E-Posta: markus.speiser@synedra.com
İnternet sitesi: www.synedra.com

Her İlgili Kişi kişisel verilerinin korunması konusunda her zaman Kişisel Verilerin Korunması Yetkilisi ile temasa geçebilir.

4. Çerezler
synedra technologies GmbH şirketinin internet sayfasında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler metin dosyalarıdır ve internet tarayıcısı aracılığıyla bilgisayar sistemine yerleştirilir ve kaydedilir.

Birçok internet sayfası ve internet sunucusu çerez kullanır. Çerezlerin çoğu bir Çerez-ID'ye sahiptir. Çerez-ID'si çerezin tam olarak belirlenmesi için kullanılan bir kimliktir. Bu kimlik rakamlar dizisinden oluşur. Bu rakamlar dizisi sayesinde ve çerezler kaydedilerek internet sayfaları ve internet sunucusunu o internet tarayıcısına eşleştirilir. Böylece ziyaret edilen internet sayfaları ve internet sunucuları İlgili Kişinin internet tarayıcısını, farklı çerezleri olan başka internet tarayıcılarından ayırt edebilir. Belli bir internet tarayıcısı somut Çerez-ID sayesinde tanınabiliyor ve tanımlanabiliyor.
Çerezlerin kullanılması sayesinde synedra information technologies GmbH bu internet sayfasını ziyaret edenlere kullanıcı dostu hizmetler sunabiliyor. Böyle bir imkanı, çerezler kullanmadan sunamazdık.
Çerezler sayesinde internet sayfamızdaki sunduğumuz bilgi ve hizmetleri sürekli geliştirip iyileştirebiliyoruz. Yukarıda da açıklandığı şekilde çerezler sayesinde internet sayfamızı ziyaret eden kişileri daha sonra tekrar tanımak mümkün oluyor. Bu yeniden tanımanın amacı internet sayfamızı ziyaret edenlerin sayfamıza girişlerini kolaylaştırmaktır. İnternet sayfamızı ziyaret edenler her seferinde giriş bilgilerini girmek zorunda kalmıyor çünkü internet sayfamızdaki ve kullanıcının bilgisayarına yerleşen çerezler bu işlemi üstlenmektedir.
İlgili Kişi, internet sayfamızın çerezlerin yerleşmesini her an, kullandığı internet tarayıcısında gerekli ayarları yaparak, engelleyebilir ve böylece ileride yeni çerezlerin yerleşmesini engellemiş olur. Ayrıca daha önce yerleşmiş çerezler de internet tarayıcısı üzerinden veya farklı yazılım programları vasıtasıyla silinebilir. Bu işlemi piyasadaki tüm internet tarayıcıları üzerinden yapmak mümkündür. İlgili Kişi kullandığı internet tarayıcısı üzerinde çerezlerin yerleşmesi fonksiyonunu devre dışı bıraktığında internet sayfamızın fonksiyonları tam kapasiteyle çalışmayabilir.

5. Veri ve bilgilerin kaydedilmesi
İnternet sayfamız ziyaret edildiğinde, kullanıcı kişinin herhangi bir bilgisi kaydedilmeksizin, bazı bilgiler kaydedilir. Bunlar örneğin internet tarayıcısı tipi, tarih, üzerinden bize ulaştığınız internet sitesi (referrer) ve giriş yaptığınız saat. Analizler için Webalizer programını kullanıyoruz.
İnternet sunucumuz bir internet analiz aracı olan Webalizer IP adreslerini anonimleştirerek çalışır. IP adresleri analiz aracı içinde gösterilmez ve böyle kim olduğunuz tespit edilemez ve siz kullanıcı olarak anonim kalırsınız. Anonimleştirilmiş veriler internet sunucumuzda kaydedilir ve ardından istatistiki amaçlı şirketimiz bünyesinde değerlendirilir.

6. Şirket bülteni aboneliği
Synedra information technologies GmbH şirketimizin internet sayfasında kullanıcılarımızın şirket bültenimize abone olmaları imkânı sunulur. Bültene abone olmak amacıyla girilen kişisel verilerin hangileri Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevli'ye iletileceği kullanılan giriş maskesine bağlıdır.

synedra information technologies GmbH şirketi müşterilerini ve iş ortaklarını belli aralıklarla bu bülten üzerinden şirketin özel indirimleri hakkında haberdar eder. Şirket bültenimiz İlgili Kişiyi prensip olarak ancak (1) geçerli bir mail adresine sahipse ve (2) İlgili Kişi bültene abone olmak için gerekli kaydı yaptıysa gönderilebilir. Kanuni nedenlerle bültene abone olmak üzere kayıt yaptıran İlgili Kişinin belirttiği mail adresine double-opt-in-yöntemiyle bir onay maili gönderilir. Bu onay maili girilen mail adresinin gerçekten İlgili Kişiye ait olup olmadığını ve bülteni gerçekten kendisinin talep edip etmediğini kontrol etmek üzere gönderilmektedir.

Şirket bültenimizi kayıt olurken biz ayrıca İlgili Kişinin giriş yaptığı anki bilgisayar sistemi üzerindeki ve internet hizmet sunucusunun (ISP) verdiği bilgisayar IP adresini ve giriş tarihini ve giriş saatini kaydederiz. Bu verilerin alınması İlgili Kişinin e-posta adresinin başka bir zamanda (muhtemel) kötüye kullanılmasını takip etmek ve anlayabilmek için gerekmektedir ve bu nedenle Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevlinin kendisini hukuki açıdan güvene alması için yapılmaktadır.

Bültene abone olmak için girilen kayıt sırasında girilen kişisel bilgiler sadece bültenin gönderilmesi için kullanılır. Ayrıca bültene abone olan kişilere gerektiğinde, örneğin bültendeki değişiklikler veya teknik özelliklerdeki değişiklikler durumunda ve bülten hizmetlerinin çalışması veya bunun için gerekli kayıt yapılması durumunda, e-posta yoluyla bilgilendirme gönderilebilir. Bu işlemler sırasında girilen kişisel veriler hiçbir şekilde üçüncü şahıslara aktarılmaz. Şirket bültenimizin aboneliği İlgili Kişi tarafından her zaman iptal edilebilir. İlgili Kişi, şirket bülteninin gönderilmesi için gerekli olan ve bize verdiği kişisel bilgilerinin kaydedilmesi iznini her an iptal edebilir. Bu iznin iptali için her şirket bülteninde bir link bulunmaktadır. Ayrıca bu iptal talebini Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevliye de iletebilir.

Gönderme sorumlusu "MailChimp"
Şirket bülteninin gönderilmesi "MailChim" aracılığıyla yapılır, bu sistem
ABD menşeili Rocket Science Group, LLC, 675
Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, ABD adresinde mukim bir bülten iletim platformudur.

Şirket bültenlerimizin aboneleri e-posta adresleri ve abonelerin diğer, bu bağlamda kullanılan bilgileri MailChimp ABD'de kaydedilir. MailChimp bu bilgileri bültenimizin gönderilmesi ve bültenlerin istatistiklerini çıkarmak amacıyla bizim adımıza kullanmaktadır. Ayrıca MailChimp bu verileri kendi hizmetlerinin iyileştirilmesi, örneğin bültenin gönderilmesi sırasındaki teknik işlemleri veya bültenin görünümünü iyileştirmek veya ekonomik amaçlarla abonelerin hangi ülkelerden geldiğini tespit etmek için kullanabilir. MailChimp bizim bülten abonelerinin kişisel verilerini kendilerine yazı göndermek veya üçüncü kişilere iletmek için kullanmaz.

Biz MailChim'in güvenirliğine ve bilişim ve veri güvenliğine güveniyoruz. MailChimp ABD-AB-Veri Koruma Sözleşmesi "Privacy Shield" sertifikasına sahip ve bu sertifika çerçevesinde Avrupa Birliği Kişisel Verilerin Korunması Kurallarına uyacağını taahhüt etmiştir. MailChimp'in Kişisel Verilerin Korunması Kuralları'na buradan ulaşabilirsiniz.

7. Özel şirket programlarına kayıt olmak

synedra information technologies GmbH şirketinin internet sayfasında kullanıcılar şirketin özel programlarına kayıt olabilirler (örneğin yeni ürün lansmanı). Bu programlara kayıt sırasında hangi kişisel verilerin Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevliye aktarılacağı bu işlem için kullanılan giriş maskesine bağlıdır.

Özel şirket programlarına kayıt olma sırasında girilen kişisel veriler sadece davetiyenin gönderilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kaydedilen veriler program sonunda silinmektedir.

8. Download View Personal yazılım programı kayıt formu

synedra information technologies GmbH şirketinin internet sayfasından kullanıcılar synedra View Personal isimli yazılım programımızı indirebilirler. Bu işlem sırasında hangi kişisel verilerin Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevli'ye aktarılacağı bu işlem için kullanılan giriş maskesine bağlıdır.

View Personal yazılım programının yüklenmesi sırasında girilen kişisel veriler sadece şirket bülteninin gönderilmesi için gereklidir.
İlgili Kişi, bize verdiği ve sadece ücretsiz Donload View Personel yazılım programını indirmek için gerekli olan kişisel bilgilerinin kaydedilmesi iznini her an iptal edebilir. Bu iznin iptali için her şirket bülteninde bir link bulunmaktadır.

9. İş başvurularında ve iş başvuru süreçlerinde kişisel verilerin korunması

synedra information technologies GmbH şirketinin internet sayfası üzerinden kişiler yayınladığımız iş ve personel ilanlarına müracaat edebilirler. Bu işlem sırasında hangi kişisel verilerinin Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevliye aktarılacağı bu işlem için kullanılan giriş maskesine bağlıdır.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevli iş müracaatında bulunan kişiyle bir iş sözleşmesi düzenlerse girilen kişisel veriler ancak işe alım ve çalışma süreci için ve kanunlara uygun olarak kaydedilir. Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevli iş müracaatında bulunan kişiyle bir iş sözleşmesi imzalamaz ise verilen tüm müracaat evrakı (verilerin saklanmasında Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevlisinin haklı başka sebepleri olmadığı takdirde) ret cevabından iki ay sonra silinir.

10. İnternet sayfası üzerinden iletişim

synedra information technologies GmbH şirketinin internet sayfasında kanunlar gereği şirketimizle elektronik ortamda hızlı iletişim kurmayı ve bizi direkt aramayı mümkün kılan bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgilere elektronik posta denilen (e-posta adresi) bilgisi dahildir. İlgili Kişi e-posta yoluyla veya iletişim formu üzerinden Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevlisiyle temasa geçer ise İlgili Kişinin ilettiği kişisel verileri otomatik olarak kayda geçer. İlgili kişinin kendi rızasıyla Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevliye verdiği bilgiler işlemler veya İlgili Kişiye cevap verebilmek için kaydedilmektedir.

11. Rutin olarak kişisel verilerin silinmesi veya bloke edilmesi

Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevli kişisel verileri işler ve ancak belli (kayıt amacına ulaşılması için gerekli olanları) bir süre için kaydeder veya Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevlinin uyması gereken ve Avrupa Kural ve Yönetmelikleri Düzenleyenler tarafından veya başka kanun koyucuları tarafından çıkarılan kanun veya yönetmeliklerde öngörülen süre için kaydeder.

Kayıt amacı yok ise veya Avrupa Kural ve Yönetmelikleri Düzenleyenlerin veya başkan yetkili kanun koyucuların öngördüğü kayıt süresi bitiyor ise kişisel veriler rutin olarak ve kanuni şartlara uygun olarak bloke edilir veya silinir.

12. İlgili Kişinin hakları

a) Onay Alma Hakkı
Her İlgili Kişiye Avrupa Kural ve Yönetmelikleri Düzenleyenlerin sağladığı hak sonucu Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevliden kişisel verilerinin kaydedilip edilmediğine dair bir onay yazısı talep edebilir. Herhangi bir İlgili Kişi bu onay yazısını almak istediğinde her an Kişisel Verilerin Korunması Yetkilimizi veya verilerin kaydedilmesinden sorumlu başka bir çalışanımızı arayabilir.

b) Bilgi Edinme Hakkı
Kişisel verilerinin kaydedilmesi söz konusu olacak kişiler Avrupa Kural ve Yönetmelikleri Düzenleyenlerin sağladığı hak sonucu her an ve ücretsiz olarak Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevliden şahsı ile ilgili kaydedilen veriler hakkında bilgi ve bu bilginin yazılı kopyasını talep edebilirler. Ayrıca Avrupa Kural ve Yönetmelikleri Düzenleyenler İlgili Kişinin aşağıdaki konularda bilgi edinebileceğine de karar vermiştir:

 • İşleme amacı,
 • İşlenen kişisel verilerin kategorileri,
 • Kişisel verilerin gönderildiği veya gönderileceği alıcılar, özellikle de üçüncü ülkelerde bulunuyorlarsa veya uluslararası organizasyonlar ise,
 • Tespiti mümkün ise kişisel verilerin kaydedileceği süre, mümkün değil ise kayıt süresini belirleyecek olan kriterler,
 • İlgili kişi kaydedilen kişisel verilerini düzelttirme veya sildirme ayrıca KişiselVerilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevli tarafından yapılan kayıt işlemlerinin kısıtlamasına ayrıca kaydedilmesine itiraz etme hakkına sahip,
 • Yetkili kuruma şikayet etme hakkı,
 • Kaydedilen kişisel veriler İlgili Kişinin kendisinden alınmamış ise: Verilerin nereden alındığına dair tüm mevcut bilgiler,
 • Otomatik karar verme Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği olan DS-GVO madde 22 fıkra 1 ve 4'e uygun olarak profiling dahil olmak üzere) – ve en azından bu durumlarda olmak üzere – ve böyle bir kayıt işlemin arkasında yatan mantık ve kişisel bilgilerinin dağıtılması İlgili Kişi için ne gibi sonuçlar doğuracağı ve meydana gelecek neticelerin ne olacağı hakkında kapsamlı bilgi verilmelidir.

Ayrıca İlgili Kişi kendi kişisel verilerinin üçüncü ülkelere veya uluslararası organizasyonlara iletilip iletilmediği konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir. İletilmiş ise İlgili Kişi ayrıca bunun hakkında bilgi almaya ve bilgi aktarma ile ilgili uygun garantiler alma hakkına sahiptir.

İlgili kişi bu bilgileri edinmek ister ise, her zaman Kişisel Verilerin Korunması Yetkilimiz ile temasa geçebilir veya verilerin kaydedilmesinden sorumlu başka bir çalışanımızı arayabilir.

c) Düzeltme Hakkı
Kişisel verileri kaydedilen her İlgili Kişi Avrupa Kural ve Yönetmelikleri Düzenleyen Kurumların sağladığı haklar çerçevesinde kendisini ilgilendiren ve doğru olmayan kişisel verilerinin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca İlgili Kişi, kişisel verilerin kaydedilmesinin amacı da dikkate alınarak, eksik kişisel bilgilerin tamamlanması için gereğinin yapılması için talepte bulunma hakkına sahiptir (bu talep ek beyan ile de mümkündür).

İlgili kişi bu düzeltme hakkını kullanmak ister ise her zaman şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Yetkilisi ile temasa geçebilir veya verilerin kaydedilmesinden sorumlu başka bir çalışanımızı arayabilir.

d) Kayıtların silinmesini talep etme hakkı (unutulma hakkı)
Kişisel verileri kaydedilen her İlgili Kişi Avrupa Kural ve Yönetmelikleri Düzenleyen Kurumların sağladığı haklar çerçevesinde, sorumlu ve yetkili kişilerden aşağıdaki şartlar mevcut ise ve verilerin kaydedilmesi gerekli değil ise derhal kişisel verilerinin silinmesini talep edebilir:

 • Kişisel veriler artık gerekmeyen bir amaç için işlenmiş veya diğer bir şekilde kaydedilmişse,
 • İlgili kişi daha önce verdiği ve bu izne dayanarak kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO madde 6 Fıkra 1 harf a veya madde 9 Fıkra 2 harf a'ya dayanarak kaydedildikten sonra bu izni geri çekmiş ve dolayısıyla kişisel verilerin kaydedilmesi için gerekli hukuki altyapı bulunmuyorsa,
 • İlgili kişi Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO madde 21 Fıkra 1'e istinaden kişisel verilerin kaydedilmesine itiraz etmiş ve kişisel verilerin kaydedilmesi için öncelikli haklı sebepler bulunmuyor veya İlgili Kişi Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO madde 21 Fıkra 2'ye istinaden kişisel verilerin kaydedilmesine itiraz etmişse,
 • Kişisel veriler düzensiz aralıklarla kaydedilmişse,
 • Kişisel verilerin silinmesi AB hukuku veya Veri Sorumlusunun bulunduğu üye ülke kanunları doğrultusunda yerine getirilmesi gereken yükümlülükler nedeniyle silinmesi gerekiyorsa,
 • Kişisel veriler Bilgilendirme Şirketi'nın sunduğu hizmetler kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO madde 8 Fıkra 1'e göre alınmışsa.

Yukarıda bahsi geçen sebepler geçerli ise ve ilgili kişi synedra information technologies GmbH'da kaydedilen kişisel verilerinin silinmesini talep ederse bu konuyla ilgili her zaman şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Yetkilisini veya kişisel verilerin kaydedilmesinden sorumlu diğer bir görevli ile temasa geçebilir. synedra information technologies GmbH şirketinin Kişisel Verilerin Korunması Yetkilisi veya başka bir çalışanı silme işleminin derhal gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Kişisel veriler synedra information technologies GmbH tarafından kamuya açık yayınlanmış ise ve şirketimiz Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO madde 17 Fıkra 1'e göre kişisel verilerin silinmesinden sorumlu ise synedra information technologies GmbH, mevcut teknoloji ve işlem masrafları da dikkate alınarak, İlgili Kişinin kişisel verilerine giden linklerin veya kopyalarının veya replikalarının silinmesini talep ettiğini kişisel verilerin yayınlanmasından sorumlu görevlilere bildirmek için gerekli adımları atmalıdır. synedra information technologies GmbH şirketinin Kişisel Verilerin Korunması Yetkilisi veya başka bir personel her bir vaka doğrultusunda vakayla ilgili gerekeni yapacaktır.

e) Kişisel verilerin sınırlı şekilde işlenmesini talep etme hakkı
Kişisel verileri işlenecek her İlgili Kişi Avrupa Kural ve Yönetmelik Düzenleyicilerin sağladığı haklar doğrultusunda, aşağıdaki koşullar mevcut ise, Veri Sorumlusundan kişisel verilerinin sınırlı şekilde işlenmesini isteyebilir:

 • İlgili kişi kişisel verilerinin doğruluğuna itiraz ederse (Veri Sorumlusunun bu kişisel verileri kontrol edebildiği süre boyunca),
 • Kişisel verilerin işlenmesi kanuna aykırıysa ve İlgili Kişi kişisel verilerinin silinmesine itiraz ediyor ve bunun yerine kişisel verilerinin kullanımının sınırlandırılmasını talep ediyorsa,
 • Veri Sorumlusu kişisel verilere artık ihtiyaç duymuyor, ancak İlgili Kişi bu kişisel verilere kanuni haklarını talep etmek, yerine getirmek veya savunmak için ihtiyaç duyuyorsa,
 • İlgili kişi kişisel verilerin işlenmesine Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO madde 21 Fıkra 1'e uygun olarak itiraz etmiş ancak Veri Sorumlusunun haklı sebepleri İlgili Kişinin haklı sebeplerinden daha ağır olup olmadığı henüz belirlenemediyse.

Yukarıda bahsi geçen durumlardan biri mevcut ise ve İlgili Kişi sneydra information technologies GmbH şirketinde kaydedilmiş olan kişisel bilgilerinin sınırlı şekilde işlenmesini talep ediyorsa bu konuyla ilgili her zaman şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Yetkilisini, Veri Sorumlusunu veya diğer bir kişisel verilerin kaydedilmesinden sorumlu görevli ile temasa geçebilir. synedra information technologies GmbH şirketinin Kişisel Verilerin Korunması Yetkilisi veya şirketimizin başka bir çalışanı silme işleminin derhal gerçekleşmesini sağlayacaktır.

f) Kişisel verilerin aktarılma hakkı
Kişisel verileri kaydedilen her İlgili Kişi Avrupa Kural ve Yönetmelik Düzenleyicilerin sağladığı haklar doğrultusunda, Veri Sorumlusuna ilettiği kişisel verilerini düzenli, genel kullanım şartlarına ve bilgisayarda okunabilir şekilde alma hakkına sahiptir. Ayrıca veriler Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO madde 6 Fıkra 1 harf a veya Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO Madde 9 Fıkra 2 harf a veya Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO Madde 6 Fıkra 1 harf b 'e göre bir sözleşme kapsamında yapılmış ve veri kaydı elektronik ortamda yapılmış ise veya verilerin kaydı kamu hizmetine olan bir işlem için kullanılmayacaksa veya Veri Sorumlusunun resmi vazifesini yerine getirmek amacıyla iletilmemiş ise İlgili Kişi bu verileri, işlemi daha önce yapan Veri Sorumlusu tarafından engellenmeden, başka bir Veri Sorumlusuna aktarabilir.

Ayrıca İlgili Kişi Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO Madde 20 Fıkra 1'e göre verilerin aktarılması hakkını kullanırken, teknik imkanlar elverdikçe ve başka insanların hak ve hürriyetleri zarar görmeyecekse, kişisel verilerinin bir Veri Sorumlusundan diğer bir Veri Sorumlusuna aktarılabileceğini talep etme hakkına sahiptir.

Kişisel verilerin aktarılma hakkından faydalanabilmek için İlgili Kişi her zaman synedra information technologies GmbH şirketinin Kişisel Verilerin Korunması Yetkilisini veya başka bir çalışanını arayabilir.

g) İtiraz Hakkı
Kişisel verileri kaydedilen her İlgili Kişi Avrupa Kural ve Yönetmelik Düzenleyicilerin sağladığı haklar doğrultusunda, kendi özel durum ve sebeplerinden dolayı Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO Madde 6 Fıkra 1 harf e veya f'ye göre işlenen kişisel verilerinin kaydedilmesine itiraz edebilir. Bu durum bahsi geçen şartlara göre yapılan Profiling için de geçerlidir.

synedra information technologies GmbH bir itiraz durumunda, (kişisel verilerin işlenmesi için zorunlu ve korunması değer sebepler gösterebilirsek ve bu sebepler İlgili Kişinin menfaati, hakları ve hürriyetlerinden daha önemliyse veya bu bilgiler kanuni haklar talep etmek, yerine getirmek veya savunmak için kullanılacaksa bu itiraz geçerli olmaz), kişisel verileri artık işlemez.

synedra information technologies GmbH kişisel verileri direkt reklam yapmak için kaydederse İlgili Kişi her an bu kişisel verilerin reklam amacıyla kaydedilmesine itiraz edebilir. Bu durum, reklam çalışmaları ile ilintiliyse, Profiling denilen çalışma için de geçerlidir. İlgili kişi synedra information technologies GmbH'nın kişisel verileri direkt reklam için kaydetmesine itiraz ederse synedra information technologies GmbH kişisel verileri bu amaçla artık kullanmayacaktır.

Ayrıca İlgili Kişi özel durum ve şartlarından kaynaklanan sebeplerden dolayı synedra information technologies GmbH'nın kişisel verilerinin Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO Madde 89 Fıkra 1'e göre bilimsel veya tarihi araştırmalar veya istatistiki çalışmalar için kullanmak istediğinde de itiraz edebilir. Ancak bu kayıt kamu hizmeti ve yararı için gerçekleştirilen bir görevin gerçekleştirilmesi için gerekliyse itiraz geçerli değildir.

İtiraz hakkını kullanmak üzere İlgili Kişi synedra information technologies GmbH'nın Kişisel Verilerin Korunması Yetkilisini veya başka bir çalışanını arayabilir. İlgili kişi ayrıca bilgilendirme şirketinin hizmetlerinden faydalanmak üzere ve 2002/58/EG Avrupa Yönetmeliğine bakılmaksızın, itiraz hakkını teknik spesifikasyonların kullanıldığı otomatize araçlar üzerinden de yapabilir.

h) İstisna olarak otomatize kararlar (Profiling dahil olmak üzere)
Kişisel verileri kaydedilen her İlgili Kişi Avrupa Kural ve Yönetmelik Düzenleyicilerin sağladığı haklar doğrultusunda sadece otomatize işlem (profiling dahil olmak üzere) ile yapılan ve kendisine hukuki sonuçlar doğuracak olan veya benzer şekilde zarara uğratacak kayıtlara razı olmak zorunda değildir. Ancak bu karar (1) İlgili Kişi ile Veri Sorumlusu arasında düzenlenecek bir sözleşme için gerekliyse veya (2) Veri Sorumlusu tâbi olduğu Avrupa Birliği veya üye ülkelerinin kanunlar geçerliyse ve bu kanunlar İlgili Kişinin hak ve hürriyetlerinin korunması için gerekliyse veya (3) kişinin açık izni ile yapılmış ise bu hak geçerli değildir.

Böyle bir karar (1) İlgili Kişi ve Veri Sorumlusu arasında düzenlenecek bir sözleşme için gerekliyse veya (2) İlgili Kişinin açık izni ile veriliyorsa synedra information technologies GmbH İlgili Kişinin hak ve hürriyetlerini ve de haklı menfaatlerini korumak için gerekli tedbirleri alır. Bunun için Veri Sorumlusu bir kişinin kendi durumunu izah etme ve karara itiraz etme hakkına da verebilir.

İlgili kişi otomatize kararlar ile ilgili hak talep etmek istediğinde her zaman şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Yetkilimizi veya kişisel verilerin kaydedilmesinden sorumlu olan başka bir çalışanımızı arayabilir.

i) Kişisel verilerin kaydedilmesi için gerekli iznini geri çekme hakkı
Kişisel verileri kaydedilen her İlgili Kişi Avrupa Kural ve Yönetmelik Düzenleyicilerin sağladığı haklar doğrultusunda kişisel verilerinin kaydedilmesi için verdiği izni geri çekebilir.

İlgili kişi bu izni geri çekme hakkından faydalanmak istediğinde her zaman şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Yetkilisini veya kişisel verilerin kaydedilmesinden sorumlu olan başka bir çalışanımızı arayabilir.

13. Google Analytics (anonimleştirme fonksiyonu ile) kullanımı için Kişisel Veri Koruma Yükümlülükleri

Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevli bu internet sayfasında Google Analytics (anonimleştirme fonksiyonu ile birlikte) aracını entegre etmiştir. Google Analytics bir internet analiz hizmetidir. İnternet analizi internet sayfalarını ziyaret eden kullanıcılarına ait bilgilerin belirlenmesi, toplanması ve değerlendirmesi demektir. Internet analiz hizmetleri ayrıca İlgili Kişi'nin hangi internet sayfasından başka bir internet sayfasına ulaştığı bilgisini de içermektedir (referrer denilen) hangi internet alt sayfalarına girdiği veya kaç kez ve hangi süreyle bir alt sayfada kaldığı bilgisini de içermektedir. İnternet analizi çoğunlukla bir internet sayfasını iyileştirmek için veya internet sayfalarının masraf-fayda-analizini yapmak için kullanılmaktadır.

Google-Analytics'i işleten şirket Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ABD kuruluşudur.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevli Google Analytics üzerinden yaptığı internet sayfası analizi için "_gat._anonymizeIp" isimli eklentiyi kullanmaktadır. Bu eklenti ile İlgili Kişinin internet bağlantısının IP adresi (İlgili Kişi Avrupa Birliği üye ülkesinden veya Avrupa Ekonomik Topluluğu sözleşmesine taraf başka bir ülke üzerinden bağlandığında) Google tarafından kısaltılmakta ve anonim hale getirilmektedir.

Google-Analytics'in amacı internet sayfamızdaki ziyaretçi akınını analiz etmektir. Google toplanan veri ve bilgileri ayrıca internet sayfamızın nasıl kullanıldığını değerlendirmek, bizim için internet sayfamızdaki hareketleri gösteren çevrimiçi-raporları oluşturmak ve internet sitemizin kullanımı ile ilgili başka hizmetler sunmak için kullanılmaktadır.

Google Analytics İlgili Kişi'nin bilgi işlem teknolojisi sistemine bir çerez yerleştiriyor. Çerezlerin ne olduğu yukarıda açıklanmıştır. Çerezlerin yerleştirilmesiyle Google'ın internet sayfamızın nasıl kullanıldığını tespit etmesi mümkün olabiliyor. İnternet sitemizin Veri Sorumlusunun işlettiği ve Google-Analytics içeren sayfaları açıldığında İlgili Kişinin bilgi işlem teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısı Google-Analytics sayesinde otomatik olarak online analizi yapmak üzere verileri Google'a aktarmaktadır. Bu teknik işlem çerçevesinde Google kişisel veri, İlgili Kişinin IP adresini öğreniyor ve bu bilgileri ziyaretçilerin nereden bağlandıklarını ve nerelere tıkladıklarını anlıyor ve bunun üzerine komisyon faturasını düzenleyebiliyor.

Çerezler vasıtasıyla kişisel veriler, örneğin İlgili Kişi ne zaman internet sayfasına giriş yaptığı, nereden giriş yapıldığı, ne sıklıkla giriş yapıldığı kaydedilmektedir. İnternet sitemizin her bir ziyaretinde İlgili Kişinin bu kişisel verileri ve kullandığı internet bağlantısının IP adresi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google şirketine aktarılmaktadır. Bu kişisel veriler Google tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde saklanmaktadır. Google bu teknik yöntemlerle ulaştığı verileri bazı durumlarda üçüncü taraflara iletmektedir.

İlgili kişi, yukarıda da açıklandığı gibi, çerezlerin yerleştirilmesine her zaman internet tarayıcısında yapacağı ayarlar sayesinde engelleyebilir ve çerezlerin yerleştirilmesine tümüyle itiraz edebilir. Kullanılan internet tarayıcısında yapılacak böyle bir ayarın yapılması ile Google'un İlgili Kişinin bilgi işlem teknolojisi sistemine çerez yerleştirmesini de engellemiş olur. Ayrıca Google Analytics tarafından yerleştirilmiş olan bir çerezin her zaman internet tarayıcısı veya başka yazılım programları ile silinmesi de mümkündür.
Ayrıca İlgili Kişi Google Analytics'in yarattığı internet sayfasıyla ilgili verileri ve bunların Google tarafından işletilmesine itiraz edebilir ve bunu engelleyebilir. Bunun için İlgili Kişi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout linki üzerinden bir browser-add-on yüklemesi gerekir. Bu browser-add-on Google Analytics'e JavaScript üzerinden internet sayfaları ziyaretleri ile ilgili bilgilerin Google Analytics'e gönderilmemesinin gerektiğini bildirir. Browser-add-on'ların yüklenmesi Google tarafından bir itiraz olarak değerlendirilmektedir. İlgili kişinin bilgi işlem teknoloji sistemi daha sonra silinir, format atılır veya yeniden yüklenirse Google Analytics'in deaktive edilmesi için İlgili Kişi browser-add-on'u tekrar yeniden yüklemesi gerekir. Browser-add-on İlgili Kişi tarafından veya başka bir kişi tarafından silinir veya deaktive ettiğinde tekrar yeniden bir browser-add-on yüklemek mümkündür.

Google'ün kişisel veri koruma kuralları ile ilgili daha detaylı bilgi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ve
http://www.google.com/analytics/terms/us.html adresinden incelenebilir. Google Analytics https://www.google.com/analytics/ adresinde daha detaylı açıklanmaktadır.

14. You Tube kullanımı için Kişisel Veri Koruma Yükümlülükleri
Veri Sorumlusu bu internet sayfasında YouTube'u yerleştirmiştir. YouTube bir internet video portalidir ve video yayınlamak isteyen kişilerin videolarını ücretsiz olarak başka kullanıcılarının yine ücretsiz kullanımı, değerlendirme ve yorum yapmasına sunar. YouTube her türlü videonun yayınlanmasına izin verir, bu nedenle komple film ve televizyon yapımları ve ayrıca müzik videoları, fragman veya kullanıcılar tarafından hazırlanan videolar bu internet portali üzerinden izlenebilmektedir.

YouTube'u işleten şirket YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno CA 94066, ABD dir. YouTube LLC Google Inc., Amphitheatre Pkwy Mountain View, CA 94043-1351, ABD'nin bir kuruluşudur.

Bu internet sitesinin Veri Sorumlusu tarafından işletilen ve YouTube'u (YouTube video) yerleştirilen sayfalar her açıldığında İlgili Kişinin bilgi işlem teknolojisi sistemindeki internet tarayıcısını otomatik olarak YouTube'u indirmek isteyecektir. YouTube ile ilgili daha geniş bilgiye https://www.youtube.com/yt/about/en sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu teknik yöntem çerçevesinde YouTube ve Google İlgili Kişinin internet sitemizin hangi somut alt sayfalarını açtığını öğrenecektir.

İlgili kişi aynı anda YouTube'a giriş yapmış ise YouTube videosu içeren bir alt sayfasını açarak İlgili Kişinin internet sayfamızın somut hangi alt sayfasını açtığını öğrenir. Bu bilgiler YouTube ve Google tarafından toplanır ve İlgili Kişinin YouTube hesabı ile bağlantılandırılır.

YouTube ve Google bu YouTube'un indirilmiş olması sayesinde İlgili Kişi (aynı anda YouTube açıksa) bizim internet sayfamızı ziyaret ettiğinde haberdar olur. Bu işlem İlgili Kişi'nin YouTube'u tıklayıp tıklamamasından bağımsız olarak gerçekleşir. İlgili kişi bu bilgilerin YouTube veya Google'a aktarılmasını istemiyorsa, İlgili Kişi bizim internet sitemize girmeden önce YouTube hesabından çıkarak bilgi aktarımını engelleyebilir.

YouTube tarafından yayınlanan kişisel veri koruma yükümlülükleri htps://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ adresinden incelenebilir ve kişisel verilerin YouTube ve Google tarafından belirlenmesi, işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgi verir.

15. Kişisel verilerin kaydedilmesi ile ilgili hukuki alt yapı

Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO Madde 6 lit a şirketimizin kişisel verilerin kaydedilmesi için izin aldığımız durumlardaki hukuki alt yapısını oluşturmaktadır. İlgili kişinin sözleşme tarafı olan İlgili Kişi ile örneğin bir malı temin etmek veya bir hizmetini sunmak üzere bir sözleşme yapabilmek için gerekli olan kişisel veriler Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO Madde 6 I lit b'ye göre kaydedilmektedir. Aynı şekilde sözleşme öncesi yapılması gereken işlemler, örneğin ürün veya hizmetlerimiz ile ilgili talepler için de bu yönetmelik hukuki alt yapıyı oluşturmaktadır. Şirketimiz kişisel verilerin kaydedilmesinden kaynaklanan bir hukuki sorumluluk söz konusu olduğunda, örneğin vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kişisel verilerin kaydedilmesi Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO Madde 6 I lit c'ye göre yapılır. Bazı nadir durumlarda kişisel verilerin kaydedilmesi İlgili Kişinin veya başka bir özel kişinin hayati önem taşıyan menfaatini korumak için gerekli olabilmektedir. Örneğin bir ziyaretçi fabrikamızda yaralanırsa ismi, yaşı, sağlık sigortası bilgileri veya başka hayati önem taşıyan bilgiler doktora, hastaneye veya başka üçüncü şahıslara verilmek zorunda kalınır. Böyle bir durumda kişisel verilerin kaydedilmesi Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO Madde 6 I lit d'ye dayanır. Sonuçta kişisel verilerin kaydedilmesi işlemleri Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO Madde 6 I lit f'ye dayanır. Başka hiçbir hukuki alt yapıya dayandırılamayan ve bu nedenle bu maddeye dayanarak yapılamamış kişisel verilerin kaydı şirketimizin veya üçüncü bir şahsın haklı menfaati gerekliyse ve İlgili Kişinin temel hakları ve temel hürriyetleri öncelikli değilse, kişisel verilerin kayıt işlemleri yapılır. Bahsi geçen kişisel verilerin kaydedilmesine Avrupa Kural ve Yönetmelik Düzenleyiciler tarafından özellikle bahsi geçtiği için izin verilmektedir. Avrupa Kural ve Yönetmelik Düzenleyicileri İlgili Kişi Veri Sorumlusu bir müşterisi ise bu bilgilerin kaydedilmesinde haklı bir menfaati olabileceğine kanaat getirmiştir (Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO karar sebebi 47 Cümle 2).

16. Kişisel Verilerin Kaydedilmesinden Sorumlu Görevlinin veya üçüncü şahısların kişisel verilerin kaydedilmesindeki haklı menfaatleri

Kişisel verilerin kaydedilmesi Kişisel Verilerin Korunması Yönetmeliği DS-GVO Madde 6 I lit. f dayanıyorsa, bizim haklı menfaatimiz tüm çalışanlarımız ve hissedarlarımızın refahı için şirket iştigal konumuzu gerçekleştirmektir.

17. Kişisel verilerin kaydedildiği süre

Kişisel verilerin kaydedildiği süreyi belirleme kriteri olarak ilgili kanuni saklama süresi tanımlanmıştır. Bu sürenin bitmesinden sonra ilgili veriler rutin olarak silinmektedir (sözleşme şartlarının yerine getirilmesi veya yeni sözleşme yapmak için bu verilere ihtiyaç duyulmadığı takdirde).

18. Kişisel verilerin hazır bulundurulması ile ilgili kanun veya sözleşme gereği olan yükümlülükler; sözleşme yapılması için gereklilik, İlgili Kişinin kişisel verileri tedarik etmesi yükümlülüğü, tedarik etmediği takdirde muhtemel sonuçlar

Kişisel verilerin tedarik edilmesi kanun gereği (örneğin vergi yükümlülükleri) veya sözleşme şartlarında belirtildiği için (örneğin sözleşme taraflarının belirtilmesi) gerektiği konusunda sizi bilgilendirmekteyiz. Bazı durumlarda bir sözleşme yapıldığında İlgili Kişi bize kişisel verilerini tedarik eder ve ardından bu veriler tarafımızca kaydedilip işlenmek zorunda olur. İlgili kişi örneğin şirketimiz kendisiyle bir sözleşme akdederse bu kişisel verileri temin etmesi gerekmektedir. Gereken bu kişisel verileri vermediğinde şirketimizin İlgili Kişi ile sözleşme yapamayacağı anlamına gelirdi. İlgili Kişi kişisel verilerini tedarik etmeden önce şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Yetkilisine danışabilir. Şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Yetkilisi İlgili Kişiye gerekli tüm bilgilendirmeleri yapacaktır ve kişisel verileri temin etmesi kanun veya sözleşme gereği mi yapılacağını veya sözleşmenin yapılabilmesi için mi gerektiğini veya kişisel verilerin temin edilmesinin zorunlu olup olmadığını ve temin etmediği takdirde sonuçların ne olacağı konusunda bilgilendirecektir.

19. Otomatize karar verme işlemi

Sorumluluk sahibi bir şirket olarak otomatize bir karar verme mekanizması veya Profiling yapmayı kullanmamaktayız.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Beyanı DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH (Almanya Veri Koruma Kurumu) 'nın Veri Koruma Beyanı Düzenleyicisi tarafından ve RC GmbH ile WBS-LAW Filesharing avukatları iş birliği ile hazırlanmıştır.

 

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies.