synedra View

Tıbbın olduğu kadar çok yönlü bir görüntüleyici

synedraView, synedra'nın kliniksel görsellerin görüntülenmesinden radyolojik tanılamalara kadar kullanılabilen çok yönlü verimli bir (Viewer) görüntüleyicidir. Evraklar, resimler, DICOM verileri, videolar ve başka multimedyal nesneler gibi bütün söz konusu veriler etkin bir şekilde görüntülenir ve kapsamlı bir şekilde işlenebilir.

PACS ve radyolojik tanılama
Ekibimiz; synedraView'u, sağlık kurumundaki bütün kullanıcı kitlelerine, kullanımı kolay ve verimli olan bir yazılım çözümü sunmak için tasarlamıştır. synedraView, özellikle en son teknolojiye sahip kullanıcılar olarak radyologlara; çok sayıda tanılama için önemli özel işlevler sunmaktadır, örneğin esnek, konfigüre edilebilir asılı protokoller, geniş kapsamlı görüntüleme ve ölçüm işlevleri, MPR karşılaştırma, sunum hazırlama, history işlevi ve de geniş kapsamlı DICOM desteği.

Evrakları, görsel ve multimedyal verileri inceleme
synedraView, radyoloji dışında görüntü ve multimedyal verileri incelemek için mevcut HBYS ile yakından entegre edilebilir. Çok sayıda destekleyici ek işlev, radyoloji dışında da (örneğin yara ölçümü) bütün söz konusu veri formatları için ihtisasa özel araç gereçler, PDF/A dokümanlarının doğrudan gösterimi ve video streaming özelliği yalnızca radyologların değil başka uzmanlık dallarındaki kullanıcıların da iş akışını kolaylaştırır. synedraView, hastaya yönelik veriler üzerinde optimize bir genel bakış sağlamak için sağlık kuruluşunuzun gereksinimlerine yönelik elektronik hasta dosyasını olanağı sunmaktadır.

Bütün bunlar ve birçok başka işlev, yüksek çalışma hızı ve optimize edilmiş performansı ile synedraView'da bir araya getirilmiştir. Böylece synedraView bütün radyolojik ve kliniksel uygulamalarda isteğe uyarlanmış çözümler sunan geniş kapsamlı AIM'in görüntülüme ve işleme alanında en kapsamlı bir parçasıdır.

Bütün veri tiplerini arşivleme
synedraView, sadece veri görünümü ve tanısal görüntüleme için değil aynı zamanda, DICOM'dan tutun video verilerine veya taranmış hasta dosyalarına kadar bütün veri tiplerini arşivleme olanağını da sağlamaktadır.

Physician views radiographic image with synedra View

Downloads

synedra View: Feature list
(İngilizce, PDF dosyası, 65 KB)

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies.