ÇÖZÜMLER

Tıbbi evrensel arşiv

Her sağlık kuruluşunun bilgi teknolojisine olan beklentileri farklıdır.Bilgi teknolojisi stratejileri, sistemler ve medikal teknikten nasıl etkileniyorsa uzun vadeli fikirler ve dolaysız gereksinimlerden de aynı şekilde etkilenmektedir.

Birçok müşterimiz synedra AIM'i belirli bir gereklilikten yola çıkarak keşfetmektedir (örneğin PACS'ın yenilenmesi, HBYS entegrasyonu, medikal teknolojide yeni satın alımlar, karmaşık yapılar). Aynı zamanda bu gereklilik, arşiv çözümünün sürdürülebilir ve dolayısıyla bütün sağlık kuruluşunda kullanılabilir olmasını ön görür. synedra AIM, birimsel çözümlerin özel beklentilerini yerine getirerek, basamak basamak tıbbi evrensel arşive kadar genişleme olanağı sağlayarak tüm taleplere cevap vermektedir. Bu artı değer synedra AIM'i benzersiz kılmakta ve her büyüklükteki sağlık kuruluşları için geleceğin en güvenilir çözümü haline getirmektedir.

 

Okumaya devam et

synedra AIM as a universal archive for all medical data

Görüntüler, videolar ve multimedya

Dijital kamerayla yara dokümantasyonundan endoskopik tedavilere, ultrason tetkiklerinden terapi videolarının arşivlenmesine kadar, synedra; bütün verileri verimli bir şekilde depolamak için bir çözüm sunmaktadır.

Artık radyoloji dışında da DICOM olan ve DICOM olmayan verilerin bütünleştirici bir dokümantasyonu için artan bir gereksinim duyulmaktadır. Sağlık kuruluşunun bütün medikal verilerini içeren evrensel bir arşiv olarak synedra AIM buna benzer kullanım durumlarında bütün sağlık kuruluşunun beklentilerine hitap ederek izole çözümlerin oluşmasını engellemektedir. Bunun yanı sıra mevcut özel çözümler synedra AIM'e homojen bir şekilde entegre edilebilmektedir. synedra AIM, evrensel bir yaklaşımın yüksek derecede uzmanlığa sahip belirli uygulama senaryolarının ötesinde bile kombine edilebilirliğin bir ispatıdır.

Okumaya devam et

Physician uses a camcorder for wound documentation

Tarama ve arşivleme

Sağlık Hizmetleri İçerik Yönetimi Platformu'na olan beklentileri yerine getirmek için synedra AIM'de taranan hasta dosyaları ya da hastayla ilgili bütün diğer evraklar (örneğin HİS'te tutulan raporlar), güvenli ve yasalara uygun bir şekilde arşivlenebilir.

Bunun yanı sıra synedra AIM bütün sağlık kuruluşu için evrensel arşiv olarak kullanılabilir. Ayrıca şahsi dosyalar ya da faturalar gibi yönetimsel verilerin depolanmasını da sağlar.

 

Okumaya devam et

Nurse scans documents for archiving

PACS ve görüntü paylaşımı

Radyoloji, görüntü bazında tanı konusunda merkezi bir rol oynamaktadır. Başka hiç bir alanda beklentiler; performans, bilgi işlem desteği ve tanıda kullanılan aygıtlar açısından bu kadar yüksek değildir.

synedra radyologların beklentilerini en iyi şekilde karşılayacak bir çözüm sunmaktadır. Tanısal görüntüleme için etkili bir iş istasyonu, güvenilir, yüksek performanslı bir arşiv sistemi, öncü radyoloji bilgi sistemleriyle yakın bir entegrasyon ve kullanıcı dostu görüntü paylaşımı çözümü içermektedir.

 

Okumaya devam et

Use of synedra View for diagnostic imaging and PACS workflows in radiology

Ameliyathanede video

Ameliyathanede video dokümantasyonu karmaşık bir konudur. Çünkü medikal teknik ve ameliyathanede uygun donanım ve yazılım bileşenleri arasında karşılıklı bir etkileşim, çok deneyim ve uzmanlık gerekmektedir. synedra ekibi çok sayıda proje esnasında ameliyathanede dokümantasyon alanında çözüm yetkinliğini kanıtlamış bulunmaktadır. Video verilerini depolamak ve paylaşmak için merkezi bir platform olan synedra AIM ile ameliyathanede standartlaştırılmış ve denetlenmiş donanım ve yazılımdan oluşan bir paket sunmaktayız. Bununla müşterilerimiz doğrudan ve gelecekte de güvenilir bir şekilde Sağlık Hizmetleri İçerik Yönetimi Platformu'nun avantajlarından yararlanacaklardır.

Okumaya devam et

Viewing and editing still and moving images after surgery

Web üzerinden güvenilir

Teleradyolojiden sevk eden doktorlarla iletişime kadar uzanan gereksinimler yelpazesinde güvenilir ve şeffaf bir veri transferi önemli bir rol oynamaktadır. Teleradyoloji kullanarak synedra AIM ile müşterilerimize, klasik teleradyolojik bilgi aktarımından bölgesel, ülke genelinde ve uluslararası tıbbi ağlara katılıma kadar uzanan çok sayıda olanak sağlanmaktadır.

Okumaya devam et

Physician views data transferred via web on his mobile device

Birçok konum - bir arşiv

Sağlık Hizmetleri İçerik Yönetimi Platformu olarak synedra AIM küçük ve orta boy hastanelerde olduğu kadar büyük hastanelerde de kullanılmakta ve farklı konumlarda bulunan klinik gruplarını bir araya getirmektedir. Sağlık kuruluşlarının gereksinimlerine karşılık verebilmek için synedra AIM uydu konsepti geliştirilmiştir.

Coğrafi olarak farklı konumlarda bulunan kurumların bir ağda birleştikleri bant genişliği çoğu zaman doğrudan görüntü iletişimi için yetersiz kalmaktadır. Gene de farklı konumlarda ortak bir sistemi gerçekleştirmek için synedra, synedra AIM uydu konseptini tasarlayıp geliştirmiştir

Okumaya devam et

Physicians view a health record at the patient's bed
This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies.