Dijital hastane

Dijital hastane

Hızlı bir şekilde ilerleyen dijitalleşme güncel yaşamın her alanını ilgilendiriyor. Tabii ki sağlık alanını da. Synedra çözüm ortağınız doğru, güvenilir ve uzun vadeli bir partner olarak yanınızda bulunmaktadır. Hastanenizin dijitalleşi sürecinde size geniş kapsamlı ve gerekli yetkinliğe sahip hizmetleri sunmaktayız.

Dijitalleşmenin avantajları ortadadır.

Yüksek erişebilirlik
Tıbbi verilere; tedavi sürecinin hem öncesinde hem de sonrasında, her birimde, her serviste, polikliniklerde ve de ameliyathanelerde sürekli, güncel, eksiksiz ve doğrudan erişilebilir.

Verimli iş akışı
Dijitalleşme iş akışınızı kolaylaştırır ve böylece hastaların tedavisinde daha çok etkinlik ve kalite sağlar.

Daha iyi iletişim
Dijitalleşme sayesinde çağdaş iletişim teknolojisinin olanaklarından en etkin şekilde yararlanılabilir bu da klinisyenler ve radyologlar, doktorlar ve sevk edenler, doktorlar ve hastalar arasındaki bilgi alışverişini azami oranda kolaylaştırır.

Yüksek mobilite
Mobil cihazlar iş akışına entegre edilebilir. Böylece doktorların ve çalışanların git gide artan mobilitesi de göz önünde bulundurulur. Bu kullanıcılara istenilen her yerden ve her an işlerini yönetebilme ve iş yapabilme fırsatı sağlar.

Optimize edilmiş tedavi
Verilere yüksek erişilebilirlik ve dijitalleşmiş iş akışı, tıbbi bakımın iyileşmesine ve böylece hasta memnuniyetinin artmasına yol açar.

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies.