Tıbbi evrensel arşiv olarak synedra AIM

Tıbbi evrensel arşiv olarak synedra AIM

Her sağlık kuruluşunun bilgi teknolojisine olan beklentileri farklıdır.Bilgi teknolojisi stratejileri, sistemler ve medikal teknikten nasıl etkileniyorsa uzun vadeli fikirler ve dolaysız gereksinimlerden de aynı şekilde etkilenmektedir.

Birçok müşterimiz synedra AIM'i belirli bir gereklilikten yola çıkarak keşfetmektedir (örneğin PACS'ın yenilenmesi, HBYS entegrasyonu, medikal teknolojide yeni satın alımlar, karmaşık yapılar). Aynı zamanda bu gereklilik, arşiv çözümünün sürdürülebilir ve dolayısıyla bütün sağlık kuruluşunda kullanılabilir olmasını ön görür. synedra AIM, birimsel çözümlerin özel beklentilerini yerine getirerek, basamak basamak tıbbi evrensel arşive kadar genişleme olanağı sağlayarak tüm taleplere cevap vermektedir. Bu artı değer synedra AIM'i benzersiz kılmakta ve her büyüklükteki sağlık kuruluşları için geleceğin en güvenilir çözümü haline getirmektedir.

 

Beklentileriniz:

 • Geniş kapsamlı erişilebilirlik
 • Tıbbi ve hasta bakımıyla ilgili ve yönetimsel iş akışlarının optimize edilmesi
 • İzole çözümlerin ve karmaşıklığın engellenmesi
 • Mevcut bilgi teknolojisi sistemlerinin (örneğin mevcut HBYS) entegrasyonu ve tüm sistemler arasında en üst düzeyde entegrasyon özelliği
 • PACS, tıbbi görüntülerin ve videoların dokümantasyonu, her türlü evrakların arşivlenmesi
 • Sürdürülebilirlik, veri güvenilirliği, verilerin korunması, hasta mahremiyeti ve de hukuki güvenlik
 • Üreticiye karşı bağımsızlık

Değerlerimiz:

 • Bütün veriler (görüntüler, dokümanlar, multimedya) için bir evrensel arşiv, yatırırm maliyetini düşürmektedir
 • Bütün içerikler için mevcut bir görüntüleyici (viewer) iş akışlarını iyileştirmekte ve eğitim gereksinimlerini azaltmaktadır
 • HBYS ve/veya RİS entegrasyonu arayüz karmaşıklığını azaltmaktadır
 • Çok yönlü işletim senaryoları (Citrix, VMware, Cloud ...) için güncel sistem mimarisi esnekliği sağlamaktadır
 • Esnek ve etkili bir yetkilendirme konsepti, kişisel verilerin daha iyi korunmasını sağlamakta ve compliance (uyumluluk) şartlarını yerine getirmektedir
 • Esnek olarak tanımlanabilir senaryolar ile genişlemeyi destekler ve synedraAIM'in gereksinimlerinize uygun büyümesini sağlar

 

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies.