synedra Disk Import Box

Hasta CD ve DVD'lerin hızlı ve kolay arşivlenmesi

Birçok sağlık kuruluşunda görüntü verileri içeren hasta CD ve DVD'leriyle çalışmak, iş akışında bir zorluk oluşturmaktadır. Görüntüler tedavi süreci boyunca önemlidir ve tedaviye dahil olan doktorların bu verilere erişmeleri sağlanmalıdır. Verilerin PACS'a aktarımı çoğu zaman karmaşık ve zaman alıcıdır. Bu iş akışını daha hızlı ve rahat gerçekleştirmek için synedra, synedra Disk Import Box'u geliştirmiştir.

synedra Disk Import Box synedra AIM'in, DICOM-CD'leri ve DVD'leri hızlı ve kolayca arşivlemesine olanak sağlayan bir unsurudur. Çözümün gücü basitliğinden kaynaklanmaktadır. Veri taşıyıcıyı synedra Disk ImportBox'un içine koymanız yeterlidir. Sonrası synedra Disk Import Box tarafından otomatik olarak gerçekleşir.

synedra Disk Import Box synedra AIM ile temin edilebilir ve tek ürün olarak alınamaz.

synedra Disc Import Box to import data from patient CDs
This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies.