synedra AIM uydu konsepti

Birçok konum - bir arşiv

Sağlık Hizmetleri İçerik Yönetimi Platformu olarak synedra AIM küçük ve orta boy hastanelerde olduğu kadar büyük hastanelerde de kullanılmakta ve farklı konumlarda bulunan klinik gruplarını bir araya getirmektedir. Sağlık kuruluşlarının gereksinimlerine karşılık verebilmek için synedra AIM uydu konsepti geliştirilmiştir.

Coğrafi olarak farklı konumlarda bulunan kurumların bir ağda birleştikleri bant genişliği çoğu zaman doğrudan görüntü iletişimi için yetersiz kalmaktadır. Yine de farklı konumlarda ortak bir sistemi gerçekleştirmek için synedra, synedra AIM uydu konseptini tasarlayıp geliştirmiştir. Merkezi bir server uygulaması ve veri bankası, bir konumdan yani an merkezden işletilmektedir. Uydu sistemi üzerinden çalısan sistemler ise yerel ağlar (LAN) üzerinden merkezi sistemle iletişime geçerler. Uydu sistemlerinin görevleri modalitelerden alınan verilerin LAN hızıyla aktarılmasını kapsadığı gibi yerel sistemde gerek duyulan verilerin istemciye temin edilmesine olanak sağlar. Eş zamanlı (senkron) ve eş zamansız (asenkron) mekanizma özelikleri sayesinde, verileri esnek tanımlanabilir kurallar ile merkezi sisteme veya başka sistemlere kopyalar, kaydırır ve hazırda tutar.

Bu yüzden uydu konsepti, coğrafi olarak farklı bölgelerde bulunan büyük miktarda verilerin yerel ve etkin bir şekilde işlenmesini sağlar ve bu şekilde, coğrafi olarak dağılımlı bulunan bütün sağlık kurumunuzun ekonomik ve kapsamlı bir şekilde PACS, multimedya ve arşiv hizmetlerinden yararlanmasını sağlar.

Overview of synedra's satellite concept
This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies.